SZKOLENIA W RAMACH DOTACJI KCPU wiosna 2023

Na podstawie umowy zawartej z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom realizujemy w roku 2023 bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim i dolnośląskim. Szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom..

W wyniku porozumienia zawartego z Urzędami Marszałkowskimi obu  województw nasze działania są współorganizowane przez Departament Zdrowia Urzędów Marszałkowskich we Wrocławiu i w Poznaniu.

WIELKOPOLSKA

DOLNY ŚLĄSK

WIĘCEJ O PROGRAMIE

PROCES SZKOLENIOWY

Refleksje po realizacji zajęć Programu

 

  • NA CZYM POLEGA PROJEKT?

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli wychowawców klas do realizacji w ramach lekcji wychowawczych rekomendowanego programu profilaktycznego. Chodzi o to by wesprzeć uczestników w pracy z klasa i dostarczyć nauczycielom sprawdzonych narzędzi do realizacji lekcji wychowawczych wspierających rozwój społeczny i emocjonalny uczniów.

Udział w projekcie oznacza uczestnictwo w formach szkoleniowych stanowiących pełny proces nadający uprawnienia realizatora rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej Projekt Lustro.

Na szkolenia składają się:

–     e-learning – stanowiący wprowadzenie w wiedzę o Programie (około 2 godziny dydaktyczne online)

–     dwa Treningi Umiejętności (2 x 20 godzin dydaktycznych warsztatów praktycznych z autorem Programu)

–      dwa Warsztaty Wspierające (2 x 5 godzin dydaktycznych online z autorem Programu)

Już po pierwszym Treningu Umiejętności nauczyciele będą dysponować scenariuszami lekcji i poprowadzą zajęcia z uczniami.

Całość szkoleń będzie rozłożona w czasie i zakończy się do końca 2023 roku. Zajęcia planowane są w dni robocze na zasadach delegowania nauczycieli na szkolenie.

Udział nauczyciela w projekcie, oprócz udziału w szkoleniach oraz realizacji lekcji wychowawczych z uczniami (ok 1 scenariusz w miesiącu), nie zakłada żadnych dodatkowych obowiązków.

Uczestnicy pełnego procesu szkoleniowego otrzymają Certyfikat Realizatora nadający uprawnienia do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego Projekt Lustro wystawiany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

  • NABÓR DO PROJEKTU

Nabór do projektu został już zakończony. O ewentualnych nowych grupach szkoleniowych poinformujemy na naszej stronie.

 

  • SZKOLENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Trwają szkolenia dwu grup realizowane w Głogowie i we Wrocławiu. Aktualnie zakończone zostały Pierwsze Treningi Umiejętności a w czerwcu planowane są Warsztaty wspierające. Kolejne Treningi Umiejętności zaplanowane są jesienią.

Aktualnie przygotowywane jest realizacja kolejnych grup na terenie województwa dolnośląskiego. Bedzie ona realizowana w oparciu o środki Samorządu. O tych szkoleniach poinformujemy wkrótce.

 

  • SZKOLENIA W WIELKOPOLSCE

W wyniku porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nasze działania są współorganizowane przez Departament Zdrowia UM w Poznaniu.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu 9 marca br. odbyło  się spotkanie informacyjne dla szkół i nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem Programu podczas którego mieliśmy możliwość przedstawić zainteresowanym szczegóły projektu oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji Programu w szkole.

Aktualnie trwa realizacja trzech grup szkoleniowych w ramach projektu i dwu dodatkowych grup finansowanych ze środków Samorządu Wielkopolskiego

Planowana jest jeszcze w tym roku realizacja kolejnych dwu grup na terenie województwa wielkopolskiego. Bedzie ona realizowana w oparciu o środki Samorządu. O tych szkoleniach poinformujemy wkrótce.

  • KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Jerzy Rządzki, tel. 601 93 45 58, mail: kontakt@projektlustro.pl
Norbert Karaszewski, tel. 664 72 54 9